Vítejte!

Věda a víra mají společná témata, která se nás bytostně dotýkají. Jak vznikl vesmír? Jak vznikl svět? Jak vznikl člověk? Kdo napsal bibli? Existuje Bůh?

Proto je zajímavé sledovat, jak se obě tyto oblasti vyvíjejí. Poznatky vědy jsou stále doplňovány, vědecké teorie se mění a vznikají nové otázky. Vědecké články přinášejí nové informace.

Bible se nemění a dokázala předvídat už řadu historických událostí. Ale interpretace bible se různí. Při hledání odpovědí na biblické otázky je důležitým nástrojem diskuze.

Prozkoumejme, co mají tyto dva světy něco společného. Prolínají se, nebo se rozcházejí?