Autor: Daniel Němec

Narodil jsem se v roce 1974 v Praze. Vystudoval jsem matematiku na MFF UK. Po studiu jsem pracoval s dětmi a mládeží v neziskových organizacích. Pak jsem se začal věnovat učitelství angličtiny, matematiky a později informatiky. Od roku 2010 bydlím v Bratislavě. Od školních let se zajímám o paleontologii a archeologii. Když jsem potom uvěřil v Krista a začal si číst bibli, spojily se tyto tři zájmy do celoživotního laického studia všeho, co má vztah k vzniku života a biblickým dějinám.